четвъртък, 15 декември 2016 г.

TIME FOR SOME VENDETTA??!!!???

Хммм в интернет пространството изтекоха снимки от дългоочакваната CGI анимация на CAPCOM - RESIDENT EVIL VENDETTA,,, На снимките виждаме много интересна снимка на Ребека Чеймбърс....
И култовите герои... Албърт Уескър, Лион С. Кенеди и Крис Редфийлд.... Очакваме с интерес, поредната трета анимация....
Hmmm... the web leaked images of the highly anticipated CGI animation of CAPCOM's - RESIDENT EVIL VENDETTA ,,, in the the pictures we see a very interesting picture of Rebecca Chambers ....
And the cult heroes ... Albert Wesker, Leon S. Kennedy and Chris Redfield .... we are looking forward for another third animation ....

Няма коментари:

Публикуване на коментар